مجتمع مسکونی برزین-زعفرانیه

نام پروژه و سال ساخت :

مجتمع مسکونی برزین-زعفرانیه

نوع پروژه :

برج مسکونی

طراح و آرشیتکت :

کارفرما :

دکتر عباسی

 
گالری مراحل اجرا

  

1- شروع و اتمام لوله کشی های توکار استخر و جکوزی

2- شروع و اتمام تصفیه خانه و نصب تجهیزات مربوطه

6LcGMjoeAAAAACRJ1_wC9ZfNmrpV1ym2zkekgQq3