بام فرزانه - فرمانیه

نام پروژه و سال ساخت :

بام فرزانه - فرمانیه

نوع پروژه :

برج مسکونی

طراح و آرشیتکت :

مهندس فرزاد دلیری

کارفرما :

  
گالری مراحل اجرا

– سیستم استخر و جکوزی سرریز و مدارهای گرمایش و تصفیه مستقل

1- تهیه تجهیزات تصفیه خانه :  شامل پمپها ,  فیلترها  ,  مبدل ها و لوله و اتصالات و …

2- شروع و اتمام نصب تجهیزات و اجرای لوله کشی های  تصفیه خانه استخر و جکوزی


– پمپ های مدارهای گرمایش و تصفیه مارک Hayward

– پمپ جت مارک Hyperpool

– فیلترهای تصفیه مارک Emaux

– مبدل ها مارک Flaxinux

– سیستم گندزدایی Ozn -Uv

6LcGMjoeAAAAACRJ1_wC9ZfNmrpV1ym2zkekgQq3