پروژه مجتمع هیبا - نیاوران

نام پروژه و سال ساخت :

پروژه مجتمع هیبا - نیاوران

نوع پروژه :

برج مسکونی

طراح و آرشیتکت :

کارفرما :

 
گالری مراحل اجرا

1- شروع و اتمام لوله کشی های توکار استخر

2- شروع و اتمام آرماتور و قالب بندی استخر

6LcGMjoeAAAAACRJ1_wC9ZfNmrpV1ym2zkekgQq3