هیتر برقی استخر

هیتر برقی استخر Electrical pool Heater برای گرم کردن آب استخر ، جکوزی ، حوضچه های درمانی و... با استفاده از انرژی الکتریکی استفاده می شود. هیتر برقی استخر توان برقی بالایی را برای گرم کردن آب می طلبد. هیتر برقی استخر در دو نوع دستگاه های دارای المنت برقی و دستگاه های هیت پمپ تولید می شود.


کاربری هیتر برقی استخر

از گرمکن برقی استخر در محل هایی استفاده می شود که توان برقی مورد نیاز آن تامین شود و استفاده از سوخت های فسیلی توجیهی نداشته باشد.
از گرمکن برقی استخر برای جکوزی ، حوضچه های درمانی ، استخرهای خصوصی و... می توان استفاده کرد.
 
مقایسه دو سیستم گرمکن برقی استخر

هیتر های برقی المنت دار به نسبت هیت پمپ ها دارای قیمت کمتر و در عین حال مصرف برق بیشترهستند.
هیتر های برقی المنت دار استخر به نسبت هیت پمپ ها فضای کمتری را اشغال می کنند.
تعمیر و نگهداری گرمکن برقی استخر هیت پمپ بدلیل وجود قطعات متحرک به مراتب بیشتر از نوع المنت دار است.
نصب هیتر برقی استخر هیت پمپ باید در فضای باز و یا موتورخانه با تهویه کامل باشد که بتواند هوای سرد را از خود خارج کند ، در صورتی که استفاده از هیتر المنت دار به این صورت نیاز به فضای باز و تهویه ندارد.
هیتر برقی المنت دار به نسبت هیت پمپ فضای کمتری را اشغال میکند.
6LcGMjoeAAAAACRJ1_wC9ZfNmrpV1ym2zkekgQq3