جارو رباتی

کاربرد جاروی استخر اتوماتیک

ته نشینی مواد معلق در آب استخر و ایجاد گل و لای در کف آن امری غیر قابل اجتناب می باشد . این موضوع در استخر های روباز بسیار بیشتر و حادتر می باشد . گل و لای ته نشین شده در استخر موجب از بین رفتن کیفیت آب ، شفافیت آب و همچنین بروز بیماری خواهد شد .

این مواد و گل و لای در زمان عدم استفاده از استخر در کمتر از چند ساعت ته نشین و کیفیت و رنگ آب باز یابی می شود . اما با ورود افراد به داخل استخر و متلاطم شدن آب دوباره این مواد به حالت معلق در آمده و لذت شنا را از افراد استفاده کننده خواهد گرفت . جاروی زدن استخر امری است که تمام نگه دارنده های استخر های خصوصی و عمومی روزانه یا هفتگی آن را انجام می دهند . اما جاروی کردن استخر امری زمان گیر و کسل کننده است . به خصوص در استخر های روباز .

از سوی دیگر استفاده از جاروی استخر دستی موجب تلف شدن آب به حجم چشمگیر می شود و در استخر های کوچک و خانگی موجب کاهش سطح آب استخر خواهدشد . به همین دلایل استفاده از جاروی استخر اتوماتیک یا ربات نظافتی در بین صاحبان استخر بسیار مرسوم شده است .

شرکت های معتبر زیادی در زمینه جاروی استخر اتوماتیک مشغول فعالیت بوده و تنوع محصول خوبی وجود دارد . اما باید به مشخصات و شرایط کاری و استخر تحت پوشش و همچنین تجهیزات و لوازم کمکی هر جاروی دقت شود . برخی از جارو های استخر اتوماتیک مستلزم نصب پمپ یا دیگر تجهیزات مکمل هستند .

جاروی استخر اتوماتیک نیازی به راهبر یا اپراتور ندارد و فقط کافیست جارو روشن و به داخل آب انداخته شود آن گاه جاروی به صورت اتوماتیک کف استخر حرکت و از دیوارها بالا رفته و استخر را لایروبی می کند .

از مزیت های مهم جاروی استخر اتوماتیک نظافت و تمیز کردن دیواره استخر و جداره های شیب دار به صورت اتوماتیک می باشد . به این شکل که جاروی استخر اتوماتیک با حرکت به روی جداره و دیواره استخر این مناطق را نظافت می کند و با توجه به اینکه جاروی استخر اتوماتیک توسط نیرو مکشی پمپ روی دیوار ها حرکت می کند پس از خروج جاروی استخر اتوماتیک از آب استخر و قطع شدن جریان آب جاروی مجددا به داخل استخر باز می گردد .

نکته قابل اهمیت در مورد  جاروی استخر اتوماتیک نظافت فیلتر های داخلی آن ها است که پس از مدت زمان کارکرد جاروی حتما باید نظافت و تمیز شوند ، زیرا گرفتگی این فیلتر به شدت به روی عملکرد و شدت مکش جاروی استخر اتوماتیک تاثیر گذار خواهد بود . جاروی استخر اتوماتیک و یا بطور کل تجهیزات نظافتی اتوماتیک استخر بسیار تنوع و با کاربری های متفاوت می باشند .
6LcGMjoeAAAAACRJ1_wC9ZfNmrpV1ym2zkekgQq3